TIN HOT

Luật chơi, cách tính điểm và 18 lỗi cơ bản của chắn

Khi bắt đầu vào chơi, bạn sẽ được tặng Xu để chơi và làm quen với Chắn Cạ Online. Ngòai ra, hằng ngày, khi đăng nhập vào Chắn Cạ Online, bạn sẽ được tặng Xu

1. Đơn vị cược cho Chắn Cạ Online là Xu. 

2. Khi bắt đầu vào chơi, bạn sẽ được tặng Xu để chơi và làm quen với Chắn Cạ Online. Ngòai ra, hằng ngày, khi đăng nhập vào Chắn Cạ Online, bạn sẽ được tặng Xu.

3. Để tham gia vào 1 bàn chơi bất kỳ, số Xu bạn có phải lớn hơn hoặc bằng 15 lần số cược của ván chơi. Nếu sau 1 ván chơi, số Xu bạn bị về 0, bạn sẽ bị thóat ra khỏi bàn đang chơi.

4. Khi tham gia Chắn Cạ Online, bạn sẽ thu được điểm kinh nghiệm

• Ù có gà 10 điểm
• Ù thường 3 điểm
• Hòa và thua được 1 điểm
• Bỏ chơi bị trừ 1 điểm
• Bị đền (báo) khi ù sai bị trừ 1 điểm


5. Khi có một người Ù và mức đặt cược là X Xu thì người thua sẽ bị mất 1 lượng Xu như sau:


- Xuông: 2 X

- Chì: 3 X (Dịch 1)

- Thông: 3 X ( Dịch 1)

- Thiên ù: 3 X ( Dịch 1)

- Địa ù: 3 X ( Dịch 1)

- Bạch thủ: 4 X (Dịch 1)

- Thiên khai: 4 X ( Dịch 2)

- Bòn: 3 X ( Dịch 1)

- Ù Bòn: 3 X ( Dịch 1 )

- Tôm: 4 X ( Dịch 1)

- Chíu: 3 X ( Dịch 1)

- Chíu Ù: 3 X ( Dịch 1 )

- Lèo: 5 X (Dịch 2)

- Bạch thủ Chi: 6 X (Dịch 2)

- Bạch định: 7 X ( Dịch 4)

- Tám đỏ: 8 X ( Dịch 5)

- Thập thành: 12 X ( Dịch 9)

- Kính tứ chi: 12 điểm ( Dịch 9)

- Hoa rơi cửa phật: 29 X ( Dịch 21)

- Cá nhảy đầu thuyền: 29 X ( Dịch 21)

- Cá lội sân đình: 29 X ( Dịch 21)

- Chùa đổ nát hoa: 29 X ( Dịch 21)

- Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: 40 X ( Dịch 32)

Cước hoa rơi cửa phật được hiểu là ù chì bạch thủ nhị vạn và người ù phải ăn được ngũ vạn để thành chắn ngũ vạn. Khi xướng cước sẽ không cần hô chì và/hoặc bạch thủ.

6. Hệ thống sẽ thu phí dịch vụ từ người thắng bằng mức 5% số Xu người thắng thu được

7. Với mức đặt cược là X thì gà được tính là 10X trong các trường hợp sau :

- Ù bòn bạch thủ (1gà)
- Kính tứ chi (1 gà)
- Thập thành (1 gà)
- Hoa rơi cửa phật (1 gà)
- Chì bạch thủ (Lựa chọn 1 hoặc 2 gà)
- Bạch thủ chi (Lựa chọn không gà hoặc 1 gà)
- Tám đỏ/Tám đỏ lèo (01 gà – Lựa chọn giữa tám đỏ & tám đỏ lèo)
- Bạch định/Bạch định tôm (01 gà – Lựa chọn giữa bạch định/bạch định tôm)


Cách tính điểm:

* Nếu là Ù không có gà = Điểm của cước to nhất + dịch của các cước còn lại

Ví dụ : bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chíu = tám đỏ 8 + bạch thủ ù chi 2 + 2 lèo * 2 + chíu 1  =15 điểm

* Nếu là Ù có gà = Điểm của cước to nhất + dịch của các cước còn lại + gà

Ví dụ : chì tám đỏ lèo có tôm có chíu 1 gà =tám đỏ 8+lèo 2+tôm 1+chíu 1+chì 1 + 1 gà 10 =23 điểm

Một số lưu ý :

1- Nếu đợi ù con Chi Chi, chỉ được phép đợi ù bạch thủ, nếu đã có 6 chắn trở lên thì được phép ăn Chi chi để tạo thành Chắn Chi, rồi tính toán để đợi ù con khác.

2- Khi ù ba đầu thì không được hô bạch thủ. Ví dụ Nếu trên bài có 5 chắn, 3 cạ, và 3 đầu:Tam sách, Tam Vạn, Tam Văn, thì gọi là Ba đầu Tam; nếu dưới nọc lật ra 1 con Tam bất kỳ nào, thì sẽ được ù, nhưng không được phép hô là ù bạch thủ.

3- Không được ăn cạ đổi chờ. Ví dụ : trên bài đang đợi ù bạch thủ con Tam Sách, và có 1 cạ Nhị vạn Nhị văn, nếu dưới nọc lật ra 1 con Tam Vạn thì tức là chưa ù được, nhưng mình sẽ không được phép ăn con Tam Vạn này (để thành Cạ Tam sách, Tam Vạn) rồi đánh ra 1 trong 2 con Nhị để đợi ù con Nhị.

4- Nếu đã không ăn cạ hoặc chắn ở cửa trên thì cũng không được ăn cạ hoặc chắn ở cửa chì

5- Nếu người bên tay trái đánh 1 cây ra Cửa trên, hoặc lật nọc vào Cửa trên hay Cửa chì mà bị người khác Chíu, cây Trả cửa được phép ăn, không được phép ù, dĩ nhiên là trừ trường hợp Chíu ù.

Nếu mình đánh ra hoặc Trả cửa vào Cửa mình mà bị người khác Chíu thì dĩ nhiên là cây Trả của người đó không được ăn, chỉ được phép Chíu ù.

Nếu gặp trường hợp mình Trả cửa vào Cửa trên, và cây này bị người khác Chíu, thì cây Trả cửa của người đó mình vẫn có thể ăn được.

6- Được phép đánh ra 1 cây y hệt cây Trả cửa của người khác vào Cửa mình (cái cây Trả cửa này trước đó mình không được phép ăn theo . Ngoài ra thì không được phép đánh ra 1 cây giống y hệt 1 cây bất kỳ ở Cửa trên, Cửa mình, hay Chắn, Cạ của mình ở dưới chiếu.

7- Không được ăn cạ rồi lại đánh đi một cạ trên bài mình cũng như nếu đã đánh đi một cạ rồi thì chỉ được ăn chắn.

• Lưu ý khi ăn và xếp bài xuống chiếu:

8- Trái vỉ : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, cây bị ăn phải đặt ở dưới, tức là cây rút từ bài ra phải đặt lên trên. Làm như thế để thiên hạ có thể phỏng đoán bài. Nếu vi phạm thì gọi là bị lỗi Trái vỉ.

9- Treo Tranh : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, ví dụ như trên bài có cây Nhị Văn, ta ăn cây Nhị vạn để tạo thành Cạ Nhị vạn Nhị văn, phải để ý xem trên bài có Chắn nhị vạn không. Nếu có phải hạ cây Nhị vạn trên bài xuống chiếu để tạo thành Chắn nhị vạn đặt dưới chiếu, còn trên bài thì ta đã có Cạ nhị vạn nhị văn. Nếu có chắn này mà không phát hiện ra, thì mình sẽ bị mắc lỗi Treo Tranh. Ở những nơi nghiêm khắc, hạ tịch bất hồi, vi phạm lỗi là phải để nguyên, ai phát hiện ra thì nói, không thì thôi. Còn thông thường thì sau 1 vòng mới bắt lỗi, tức là ta có thể thay đổi, trong ví dụ trên: giả sử nhầm lẫn hạ con Nhị văn xuống, ta có thể thay đổi ngay, hạ con Nhị vạn trên bài xuống, cầm con Nhị văn lên. Để tránh trường hợp này, thông thường khi ăn để tạo Cạ, người ta thường úp cây từ trên bài xuống rồi đánh đi cây khác cho nhanh ván bài, rồi kiểm tra xem trên bài minh có chắn nào trùng với cây vừa ăn không.

Luật chơi ở phòng Nâng Cao

1. Hiển thị bàn chơi

- Lúc Cấu hình bàn chơi bạn tích vào ô Chơi nâng cao

Chơi Nâng Cao

- Ở phòng chơi Nâng cao, khi bạn chọn cây ăn hoặc cây đánh đi, hệ thống sẽ không hiển thị cảnh báo như ở phiên bản Cơ bản (Chú ý Ăn treo tranh, Không được ăn cạ chuyển chờ….).

Nếu bạn vi phạm lỗi ăn láo, đánh láo mà lỗi đó hiển thị ra bên ngòai (Cả làng nhìn thấy) thì nick của bạn sẽ bị ngồi im và hệ thống sẽ tự động đánh đi cây ngòai cùng. Khi bị ngồi im, sau 3 giây hệ thống sẽ tự bốc bài và dưới. Cả bàn sẽ nhìn thấy thông báo lỗi trên avatar của người vi phạm

Nếu bạn vi phạm lỗi mà lỗi chưa hiển thị ra bên ngòai (như các lỗi treo tranh, ăn cạ chuyển chờ, ăn chọn cạ, xé chắn ăn cạ..), bạn vẫn có thể chơi như bình thường.

2. Tính Xu

- Với lỗi treo tranh: Nếu người treo tranh ù thì cả làng không mất tiền và ván sau người đó nếu ù sẽ không được hô thông. Nếu người không vi phạm lỗi mà ù thì tính tiền như bình thường.

- Với các lỗi vi phạm khác song chưa bị hiển thị ra bên ngoài (ăn cạ chuyển chờ, xé cạ ăn cạ, xé chắn ăn cạ…) thì nếu người vi phạm ù đúng hoặc ù sai thì đều bị đền làng bằng tám đỏ đôi lèo (17 điểm) và ván sau nếu ù sẽ không được hô thông. Nếu người không vi phạm lỗi mà ù thì tính như bình thường.

- Với các lỗi vi phạm và hiển thị ra bên ngòai (ăn cạ đánh cạ, đánh 1 đôi chắn đi, có chắn cấu cạ, đánh cạ ăn cạ, ăn chọn cạ, bỏ không 1 cây rồi lại ăn đúng cây đó, đánh 1 cây rồi lại ăn đúng cây đó, xé cạ ăn cạ…), thì người vi phạm bị ngồi im và đền làng bằng cước ù nếu có người trong bàn ù đúng. Nếu người ù lại ù sai thì người ù sai đền làng và mọi người trong bàn, kể cả người vi phạm lỗi ăn láo/đánh láo, đều được đền làng

3. Các trường hợp đặc biệt

- Nếu trường hợp có nhiều người cùng vi phạm các lỗi ăn láo/đánh láo/ù sai thì nguyên tắc tính tiền là ai vi phạm sau sẽ bị tính lỗi và những người vi phạm trước đó không bị bắt lỗi.

Ví dụ: Nick A, Nick B, Nick C và Nick D cùng tham gia ván đánh

Nếu Nick A ăn láo bị ngồi im và sau đó Nick B cũng ăn láo và nick C ù đúng thì Nick B bị đền làng, Nick A, Nick C và Nick D được tiền

Nếu Nick A và Nick B ăn láo bị ngồi im và nick C ù nhưng xướng sai thì Nick C bị đền làng, Nick A, Nick B và Nick D được tiền

- Các trường hợp ăn láo, đánh láo diễn ra nhưng kết thúc ván đánh không ai ù thì không ai bị mất tiền

Danh sách các lỗi bị bắt ở phòng chơi Nâng Cao của Chắn Cạ Online

A. Các lỗi vi phạm nhưng chưa hiển thị trên bàn chơi --> Chơi bình thường tới khi phát hiện ra lỗi hoặc người vi phạm lỗi ù

1. Treo tranh – Người vi phạm ù đúng không được tiền, ù sai bị đền làng

2 Ăn chọn cạ (có 1 cạ nhưng ăn cây còn lại trong hàng để thành cạ) – Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

3. Xé chắn ăn cạ nhưng chưa đánh đi - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

4. Xé cạ ăn cạ nhưng chưa đánh đi - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

5. Ăn cạ chuyển chờ - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

B. Các lỗi vi phạm mà người chơi bị ngồi im và đền làng bằng cước ù khi có người ù đúng

6. Ăn cạ rồi đánh cạ
7. Đánh cạ rồi ăn cạ
8. Đánh 1 đôi chắn đi
9. Bỏ 1 cây rồi ăn đúng cây đó (bỏ chắn ăn cạ hoặc bỏ chắn ăn chắn)
10. Bỏ 1 cây rồi lại đánh đúng cây đó
11. Đánh 1 cây rồi ăn đúng cây đó
12. Xé cạ ăn cạ (đã đánh 1 cây rồi ăn cây cùng hàng khác để thành cạ)
13. Xé chắn ăn cạ (đã đánh 1 cây rồi ăn cây cùng hàng khác để thành cạ)
14. Bỏ chắn ăn cạ
15. Bỏ cạ ăn cạ
16. Ăn cạ rồi ăn chắn cùng hàng
17. Ăn cạ rồi đánh con cùng hàng
18. Ăn 1 con rồi đánh đúng con đó

Các quy định khác

- Hệ thống sẽ để lại 1 con trên đốc nọc, không bốc quân bài này khi chơi
- Khi hết nọc sẽ được tính là hòa, không ai mất tiền
- Nếu khi ù, người chơi xướng sai hoặc xướng thừa so với cước phải hô thì sẽ bị báo (đền làng) bằng đúng cước xướng sai (trừ phòng nền đất). Người ù xướng sai ở phòng nền đất sẽ không được tiền mà cũng không bị đền. Nếu hô thiếu sẽ không bị phạt mà chỉ được bằng số cước đã xướng
- Khi bị thua hay bị đền thì số Xu bị mất tối đa bằng số Xu hiện có:

+ Nếu bị thua thì chỉ mất tối đa bằng số tiền hiện có
+ Nếu bị đền thì cũng mất tối đa số tiền hiện có và những người được đền cũng chia nhau số tiền này

- Trường hợp đang chơi thoát ra

+ Nếu ván đánh kết thúc (có người ù) thì người chơi thóat ra sẽ có quyền lợi và trách nhiệm như khi đang đánh: Thua bằng cước ù hoặc Được đền nếu người ù xướng sai.
+ Nếu ván đánh không kết thúc (ví dụ tất cả người chơi thóat ra…) thì sẽ không ai bị trừ tiền và không ai được tiền

- Để vào 1 bàn chơi nào đó, bạn cần có số Xu gấp ít nhất 15 lần mức cược của bàn đó. Để mời người khác chơi, bạn cần có số Xu ít nhất gấp 10 lần số cược mà bạn đặt cho ván chơi đó. Quy định này nhằm tránh tình trạng người ít Xu mời chơi với cược cao hơn số Xu đang có, gây mất công bằng trong ván chơi.
Chia sẻ
Logo small chắn cạ
Bình luận
Hỗ trợ thiết bị di động

Chia sẻ cộng đồng

Hỗ trợ nhanh
Kinh doanh, hợp tác: 0977 120 880
Hỗ trợ thành viên: 0988 774 850

Kinh doanh, hợp tác: 0977 120 880, Hỗ trợ thành viên: 0988 774 850, E-mail: hotro@chanca.net